Konkurransedyktige forsikringsordninger for eiendomsmeglingsforetak

Kontakt oss

Kontakt Fredrik Langeland for spørsmål - Tlf: +47 46965621

ForsikringsFondets Ansvarsforsikring og Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglingsforetak kan søke om Ansvarsforsikring gjennom medlemskap i ForsikringsFondet.

Premieberegning

Premieberegningsskjemaet fylles ut og sendes inn på premieberegning.no.