Konkurransedyktige forsikringsordninger for eiendomsmeglingsforetak

Kurs 2023

Godkjente etterutdanningskurs for 2023 fra ForsikringsFondet er nå tilgjengelig!

ForsikringsFondets Ansvarsforsikring og Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglingsforetak kan søke om Ansvarsforsikring gjennom medlemskap i ForsikringsFondet.

Premieberegning

Premieberegningsskjemaet fylles ut og sendes inn på premieberegning.no.