Konkurransedyktige forsikringsordninger for eiendomsmeglingsforetak

Kontakt oss

Kontakt Fredrik Langeland for spørsmål - Tlf: +47 46965621

Eiendomsmeglerskolen

Da har vi gleden av å informere om at høstens 3 kurs nå er tilgjengelig via Eiendomsmeglerskolen.

ForsikringsFondets Ansvarsforsikring og Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglingsforetak kan søke om Ansvarsforsikring gjennom medlemskap i ForsikringsFondet.

Premieberegning

Premieberegningsskjemaet fylles ut og sendes inn på premieberegning.no.