Konkurransedyktige forsikringsordninger for eiendomsmeglingsforetak

Eiendomsmeglerskolen

Da har vi gleden av å informere om at høstens 3 kurs nå er tilgjengelig via Eiendomsmeglerskolen.

ForsikringsFondets Ansvarsforsikring og Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglingsforetak kan søke om Ansvarsforsikring gjennom medlemskap i ForsikringsFondet.

Premieberegning

Premieberegningsskjemaet fylles ut og sendes inn på premieberegning.no.