Skademelding

Skade skal meldes så snart du har kunnskap om at det kan komme et krav. Erstatningskrav skal meldes til Tryg uten ugrunnet opphold. All relevant dokumentasjon og korrespondanse vedlegges skademeldingen.

Skademelding Ansvarsforsikring

Skaden skal meldes Tryg innen to år etter at kravet er mottatt. Hvis ikke kan retten til å kreve erstatning bortfalle.

Skademelding Styreansvar

Skaden skal meldes Tryg innen to år etter at kravet er mottatt. Hvis ikke kan retten til å kreve erstatning bortfalle.

Skademelding Droneansvarsforsikring

Skaden skal meldes Tryg innen to år etter at kravet er mottatt. Hvis ikke kan retten til å kreve erstatning bortfalle.

Skademelding Rettshjelp og kontoransvar

Skaden skal meldes Tryg innen to år etter at kravet er mottatt. Hvis ikke kan retten til å kreve erstatning bortfalle.