Skademelding

Skade skal meldes snart du har kunnskap om at det kan komme et krav. Erstatningskrav skal meldes til Tryg uten ugrunnet opphold. All relevant dokumentasjon og korrespondanse vedlegges skademeldingen.

Skademelding Ansvarsforsikring

Trykk på lenke -> velg profesjonsansvar -> logg in med BankID -> følg instruksjoner. Avtalenr som skal benyttes er 7823329.

Skaden skal meldes Tryg innen to år etter at kravet er mottatt. Hvis ikke kan retten til å kreve erstatning bortfalle.