ForsikringsFondets Ansvarsforsikring og Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglingsforetak kan søke om Ansvarsforsikring gjennom medlemskap i ForsikringsFondet.

Søk Ansvarsforsikring

Tilfredsstiller lovgivers krav

Ansvarsforsikringen tilfredsstiller lovgivers krav til sikkerhetsstillelse for eiendomsmeglingsforetak. Ansvarforsikringen omfatter Sikkerhetsstillelse, Formuesansvar- og Kriminalitetsforsikring.

Tilpasset eiendomsmeglingsforetak

Velger du ForsikringsFondets Ansvarsforsikring, skal eiendomsmeglingsforetaket være trygg på å ha gjort et godt valg.

For å sikre deg fordelaktige vilkår og priser, sjekker vi forsikringsmarkedet regelmessig. Senest i år har vi gjennomført en anbudsrunde med mange aktuelle tilbydere og valgte å fornye avtalen med Tryg.

Når søknaden er godkjent

Påloggingsinformasjon til premieberegning.no vil bli sendt ut når søknaden er godkjent.

Vi vil samtidig informere Tryg om at søknaden er godkjent og Tryg vil sende bekreftelse på Sikkerhetstillelse til Finanstilsynet.

Premieberegning og betaling

Ansvarsforsikringens hovedforfall er 1.1. hvert år. Premien beregnes halvårlig på premieberegning.no.

For nye medlemmer beregnes delpremie fra forsikringens startdato og fram til førstkommende terminforfall 1.7. eller 1.1.

Les mer

Utvidelse av Sikkerhetstillelse/Ansvarsforsikringen

For at enkeltformidlinger med verdi over kr 15 millioner skal være dekket, må Ansvarsforsikringen utvides.

 

Les mer

Tilleggsforsikringer

Vi har framforhandlet gode priser på viktige tilleggsforsikringer som Styreansvarsforsikring og Droneansvarsforsikring.

Les mer