Tilleggsforsikring

Utvidelse av forsikringssummen

For at Ansvarsforsikringen skal dekke enkeltformidlinger med verdi over kr 15 millioner må Ansvarsforsikringen utvides.

Forsikringssummer og premie

Forsikringssum utover kr 15 millionerTotal forsikringssumPremie per oppdrag
kr 5 000 000kr 20 000 000kr 5 950
kr 10 000 000kr 25 000 000kr 6 885
kr 15 000 000kr 30 000 000kr 7 948
kr 20 000 000kr 35 000 000kr 8 840
kr 25 000 000kr 40 000 000kr 9 563
kr 30 000 000kr 45 000 000kr 10 838

Ved enkeltformidlinger med høyere verdi enn kr 45 millioner, må Tryg kontaktes.