Tilleggsforsikring

Droneansvarsforsikring

Det enkelte medlem kan tegne ansvarsforsikring for skader som skyldes bruk av droner/RPAS med totalvekt inntil 25kg.

Har du egen drone, anbefaler vi at du kjøper Droneansvarsforsikring. Forsikringen dekker skader som påføres andre eller andres eiendom. Droneansvarsforsikringen dekker ikke skader som påføres deg selv eller din drone.

Forsikringssum: kr 9 500 000 per skadetilfelle og totalt per år
Egenandel: kr 35 000
Premie per drone kr 3 500 pr år.