Tilleggsforsikring

Droneansvarsforsikring

Eiendomsmeglingsforetaket kan tegne ansvarsforsikring for skader som skyldes bruk av droner/RPAS.

Har du egen drone, anbefaler vi at du kjøper Droneansvarsforsikring. Forsikringen dekker skader som påføres andre eller andres eiendom. Droneansvarsforsikringen dekker ikke skader som påføres deg selv eller din drone.

Forsikringssum: kr 7 500 000 per skadetilfelle og totalt per år
Egenandel: kr 30 000
Premie per drone kr 2 500 per år