Tilleggsforsikring

Styreansvarsforsikring

Eiendomsmeglingsforetaket (selskapsform AS) bør kjøpe styreansvarsforsikring. For styreansvarsforsikringen gjelder Trygs alminnelige vilkår for styreansvarsforsikring.

Forsikringssummer og premie

ForsikringssumÅrspremie
kr 5 000 000kr 10 718
kr 10 000 000kr 16 490

Høyere forsikringssum kan avtales ved å kontakte Tryg. Eiendomsmeglingsforetaket må kontakte Tryg for å kjøpe Styreansvarsforsikring.