Tilleggsforsikring

Styreansvarsforsikring

Eiendomsmeglingsforetaket (selskapsform AS) bør kjøpe styreansvarsforsikring. For styreansvarsforsikringen gjelder Trygs alminnelige vilkår for styreansvarsforsikring.

Forsikringssummer og premie

ForsikringssumÅrspremie
kr 10 000 000kr 9 700
kr 20 000 000kr 15 000
kr 50 000 000kr 25 000

Høyere forsikringssum kan avtales ved å kontakte Tryg. Eiendomsmeglingsforetaket må kontakte Tryg for å kjøpe Styreansvarsforsikring.