Tilleggsforsikring

Behandlingsforsikring

Våre medlemmer kan tegne behandlingsforsikring for sine ansatte med ForsikringsFondet sin avtale i Tryg.

Forsikringssummer og premie

DekningerAlderPris (NOK)
Grunndekning, 8 fysikalske behandlinger, Psykolog-/krisehjelp0 - 20 år1 200
Grunndekning, 8 fysikalske behandlinger, Psykolog-/krisehjelp21 - 40 år2 587
Grunndekning, 8 fysikalske behandlinger, Psykolog-/krisehjelp41 - 59 år3 503
Grunndekning, 8 fysikalske behandlinger, Psykolog-/krisehjelpfra og med 60 år3 839

Prisen bestemmes ut fra forsikredes alder.

Når medarbeidere ikke kan møte på arbeid, oppstår situasjoner som kan være belastende for bedriften og andre kolleger. Det er derfor viktig å være forsikret hvis
de ansatte rammes av sykdom eller skade. Forsikringen sikrer profesjonell behandling og rask tilgang til private helsetjenester. Dette kan bidra til at den ansatte kommer raskere tilbake i jobb.

For å kjøpe forsikring må dere last ned påmeldingsskjema, legg inn informasjon om forsikringstakere og send til Grete Hansen i Tryg.