Nyhet, 15. februar 2018:

Ansvarsforsikring i ForsikringsFondet – hvorfor velge oss

Markedsledende forsikringsvilkår for Ansvarsforsikring m/Sikkerhetsstillelse for eiendomsmeglere

Som medlem i ForsikringsFondet kan du være trygg på at forsikringsvilkårene alltid er blant de beste i markedet og at prisene er konkurransedyktige. Dette fordi ordningen testes på markedet med jevne mellomrom, senest sommeren 2016.
Med ansvarsforsikring via ForsikringsFondet får du mer enn bare den lovpålagte sikkerhetstillelsen til å kunne drive Eiendomsmegling. Forsikringen inneholder blant annet:

– Formuesansvarsforsikring
Dekker bl.a. erstatningsansvar for formueskade som du som eiendomsmegler kan pådra deg overfor oppdragsgiver eller tredjemann
– Kriminalitetsforsikring
Dekker bl.a. direkte økonomisk tap som oppstår som følge av at ansatt eller vikar har gjort seg skyldig i følgende straffbare handling overfor bedriften/firmaet: Underslag, Tyveri, Bedrageri, Utroskap og/eller Dokumentfalsk
– Kontoransvarsforsikring
Dekker bl.a. erstatningsansvar for økonomisk tap som skyldes ting- eller personskader
– Rettshjelpsforsikring
Dekker bl.a. nødvendige og rimelige utgifter til Advokat, Retten og godkjent sakkyndige.
– Cyber forsikring
Dekker bl.a. påført tap og gjenoppretting etter et eksternt dataangrep
– Formuesansvarsforsikring for forsikringsformidling av Boligkjøperforsikring
Lovpålagt forsikring for meglere som driver formidling av Boligkjøperforsikring.

Skadeoppgjør utføres av et av Norges ledende forsikringsselskap på Ansvarsforsikring for eiendomsmeglere – Tryg Forsikring

ForsikringsFondets Ansvarsforsikring er i dag plassert hos Tryg som er en sterk, solid og anerkjent forsikringsgiver med lang erfaring på ansvarsforsikringer generelt og for eiendomsmeglere spesielt. Dette vises spesielt i skadeoppgjøret hvor de ønsker å komme inn i prosessen så tidlig som mulig. På den måten får man hjelp fra første sekund og hjelp til å minimere omfanget av skaden som har oppstått

Medlemsfordeler på andre forsikringer

ForsikringsFondet har på vegne av sine medlemmer fremforhandlet gode betingelser også på andre forsikringer og utvidelser som kan være relevant for eiendomsmeglere. Dette være seg:
– Droneansvarsforsikring
– Styreansvarsforsikring
– Utvidelse av eksisterende forsikring for oppdrag som av ulike årsaker faller utenfor grunndekningen