Nyhet, 18. august 2017:

Premieberegning 2. halvår 2017 er nå åpen for registrering

Premieberegning 2. halvår 2017 er nå åpen for registrering
Premie for ForsikringsFondets Ansvarsforsikring, som omfatter sikkerhetsstillelse, ansvars- og kriminalitetsforsikring, betales i 2 terminer – hhv. mars og september.

I september betales det premie for 1. forsikringshalvår 2017 (1.7.2017 – 31.12.2017). Forsikringens hovedforfall er 1.7.

Innleveringsfrist
for registrering av premiebergningsgrunnlag for 1. forsikringshalvår 2017 er satt til 3.9.2017.
Grunnlaget for premien er basert på 1. halvårsoppgave til Finanstilsynet. Kopi av Formidlingsoppgaven til Finanstilsynet (KRT 1012) må vedlegges.

Start utfylling og beregn premie på premieberegning.no